Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Changing the font size of tabs and bookmarks bar

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Hello,

I was wondering if there is any way to increase the font size of the tabs and the bookmarks bar in Firefox. I'm using macOS Catalina, and the text appears tiny, making it very difficult to read.

I have found the following suggested fixes, but neither provides a satisfactory solution:

Theme Font & Size Changer: appears to have lost most of its functionality in the newer versions of Firefox.

'Changing the layout.css.devPixelsPerPx value in about:config: this does indeed scale the size of the tab and bookmarks text, however, I'm using two screens, and the scaling does not match between the two. When the font appears big enough on my attached screen, weirdly the font on my laptop screen becomes even smaller than at the default -1 value. And if I increased it to the right size on my laptop screen, it become ginormous on my attached screen (see attached screen shots).

Any solution to save my poor eyes from straining would be appreciated,

Best wishes,

Veronika

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.