Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Restore Previous Session

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Recently, Restore Previous Session is not working like it did before V.89 (and the removal of Tools > Options).

Here are my settings. When I close and reopen Firefox my open tabs do not reopen like they used to.

Is this a known bug or something I'm doing wrong?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, this still works on mine, but maybe a setting is different on your Firefox.

Do you use any settings to clear history? On the Settings page (formerly called the Options page), Privacy & Security panel, History section:

The main selector here has three options:

  • Firefox will: Remember history => browsing and session history should not get cleared automatically
  • Firefox will: Never remember history => forces automatic private browsing, so browsing and session history are not retained between sessions
  • Firefox will: Use custom settings for history => it depends...

If you use custom settings:

  • "Always use private browsing mode" => if checked, browsing and session history are not retained between sessions
  • "Clear history when Firefox closes" => if checked, browsing (and session) history may be removed depending on what is selected in the "Settings" dialog to the right of this option

Was that all okay?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.