Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox constantly says "Download update"

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox constantly says "Download update", but never lets the user know when the update has been downloaded, or change the pop up message to "ready to restart"; it just keeps saying "Download update".

Please add code to let the user know when the update has been downloaded and the browser is ready to restart.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

If you have trouble with the upgrade, use this link; http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

Hữu ích?

more options

I'm not having trouble with it; this is apparently the way it is intended to function. It's just annoying that it is not programmed to recognize that the update is already downloaded and is ready to restart. This comment is for the programming team, but there's no way to get a message to them since FF directs all questions to non-employee volunteers.

Hữu ích?

more options

The current release is 89.0, so with 8.0 or 88.0.1 you are behind on updates.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.