Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sync and restoring after loging in my

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi sloges245

more options

FireFox wont restore the History/Bookmarks/Add-on's after login to Firefox account I have tried "Sync Now"! Am i missing something

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

If you're having problems with Firefox, a refresh can help. Refreshing Firefox can fix many issues by restoring Firefox to its default state, while saving your essential information, like bookmarks and passwords.

See this: Refresh Firefox - reset add-ons and settings Recover lost or missing Bookmarks

I hope this helps!

Hữu ích?

more options

sloges245 said

If you're having problems with Firefox, a refresh can help. Refreshing Firefox can fix many issues by restoring Firefox to its default state, while saving your essential information, like bookmarks and passwords. See this: Refresh Firefox - reset add-ons and settings Recover lost or missing Bookmarks I hope this helps!

Thanks sloges245 for trying to help! But unfortunately that did not help

Hữu ích?

more options

Hey you should check this question: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1292900#answer-1371365

They seem to have the same problem as you and there's some answers there that may help.

Hữu ích?

more options

You might find a solution by checking out the question below: [[Firefox won't login to sync...just spins and says "working" in a red bar|https://support.mozilla.org/en-US/questions/1150032#answer-943359]]

Được chỉnh sửa bởi sloges245 vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.