Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Easier way to quickly swap between profiles

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi John

more options

Hey guys, just wondering if there's a toolbar workflow similar to Chrome and Edge where we can jump between profiles. I believe there is `about:profiles` though that requires a bookmark and a few additional clicks to jump between profiles.

Perhaps the profile icon on the toolbar can have an item that shows all available profiles?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

oh sure. there is are extensions that helps to manage the profiles from the ui.

For example, there is one called Profile Switcher for FireFox. But there are likely others availabe too from the FireFox Add-ons website.

Also, there is an old manual way as well.

From the Windows Run Command execute: FireFox.exe -p

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You can possibly keep about:profiles open in a pinned tab for easy access.

Hữu ích?

more options

Thanks guys, the Firefox extension looks perfect for my use case. Though it doesn't support Mac

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.