Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

playing youtube videos very slow

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi lamda.55lii

more options

playing youtube videos 720p CPU goes up to 100˚C and 100% CPU on all cores it is since upgrade 88.0, before it was ok compared to chromium browser 720p ~ 20%

if I load 2-3 YT videos in tabs, the playback stops, changing tabs takes seconds, and also slows other applications down

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This also happened to me when I did the last two updates I dont know why but currently I cant watch YT very slow to load and run with freezing and all that you hate.

I use this addon

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/fast-youtube-load/

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.