Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to resize bookmarks font?

  • 7 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hiya, I use bookmarks to keep a track of music I plan to listen to, and I had set up my folders so I could see everything in a subfolder on my screen. Now the font size or something changed and I can't see everything all at once on my screen. I don't have the time or energy right now to even think about trying to reorganise it all. Is there a way I can lower the font size or something to get back the space I lost?

Update - 16th Sept - Problem is back again with the latest firefox update

Hiya, I use bookmarks to keep a track of music I plan to listen to, and I had set up my folders so I could see everything in a subfolder on my screen. Now the font size or something changed and I can't see everything all at once on my screen. I don't have the time or energy right now to even think about trying to reorganise it all. Is there a way I can lower the font size or something to get back the space I lost? Update - 16th Sept - Problem is back again with the latest firefox update
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi Disaster Area vào

Giải pháp được chọn

You need to add an extra min-height rule in 92+.

menupopup > menuitem, menupopup > menu {
padding-block: 2px !important; /*adjust: 0px-4px*/
min-height: 22px !important; /*adjust: 21px-24px or unset*/
}

*|*:root {--arrowpanel-menuitem-padding: 2px 8px !important;}

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

This can be closed, I found this thread and followed the instructions there. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1339311

Edit: nope, I tried the userChrome.css solution and I still have the same issue

Được chỉnh sửa bởi Disaster Area vào

more options

What code did you try in userChrome.css ?

You can possibly use code in userChrome.css to override changes coming in Firefox 89+ with the new Proton design.

more options

cor-el said

What code did you try in userChrome.css ? You can possibly use code in userChrome.css to override changes coming in Firefox 89+ with the new Proton design.

I used the code from here [section (A)]: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1337841

more options

You can try to reduce the padding-top and padding-bottom to 0.

menupopup > menuitem, menupopup > menu {
  padding-block: 0px !important;
}
:root {
  --arrowpanel-menuitem-padding: 0px 8px !important;
}

more options

cor-el said

You can try to reduce the padding-top and padding-bottom to 0.
menupopup > menuitem, menupopup > menu {
  padding-block: 0px !important;
}
:root {
  --arrowpanel-menuitem-padding: 0px 8px !important;
}

thank you! it looks much better now

more options

Update: with the latest firefox update, this issue is back

more options

Giải pháp được chọn

You need to add an extra min-height rule in 92+.

menupopup > menuitem, menupopup > menu {
padding-block: 2px !important; /*adjust: 0px-4px*/
min-height: 22px !important; /*adjust: 21px-24px or unset*/
}

*|*:root {--arrowpanel-menuitem-padding: 2px 8px !important;}