Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost all my passwords in lockwise after refresh

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi sloges245

more options

I had synced all the password before refreshing and after refreshing i can't see any synced password there.Please help

I had synced all the password before refreshing and after refreshing i can't see any synced password there.Please help

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Look on your desktop. Do you see a folder called; Old Firefox? Look inside. Look for the folder with the latest creation date.

Recovering important data from an old profile Back up and restore information in Firefox profiles How to run Firefox when your profile is missing or inaccessible