Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Web Search

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Franz_von_Suppe

more options

My question is: When you open a new tab in your browser there is something call web search. Is it possible that everything that I input in there can be shown in that little box below the Firefox logo. Instead of getting display on top of the website box.

My question is: When you open a new tab in your browser there is something call web search. Is it possible that everything that I input in there can be shown in that little box below the Firefox logo. Instead of getting display on top of the website box.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)