Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't sign into addons.mozilla.org without enabling 2FA

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 38 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

Signing into addons.mozilla.org always prompts me to enable 2FA, and there is no way to progress without doing so. I am already signed into my Firefox account on the browser itself, and I have disabled 2FA in my account settings. Signing into support.mozilla.org did not prompt me to enable 2FA.

Signing into addons.mozilla.org always prompts me to enable 2FA, and there is no way to progress without doing so. I am already signed into my Firefox account on the browser itself, and I have disabled 2FA in my account settings. Signing into support.mozilla.org did not prompt me to enable 2FA.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi

You can read more about the introduction of 2FA to the Mozilla Add-ons site at:

https://blog.mozilla.org/addons/2021/03/11/two-factor-authentication-required-for-extension-developers/