Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox opening Facebook window, but only populating first post, then nothing

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

all the areas in pink are correctly populated.

when I open fb this is the entirety of what I get, I can click on confirm friend, it does not confirm the friend and only opens the next page (which appears blank)

I cannot click on arrow down to log out either...

Help?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.