Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i get copy and paste back in 3 bar menu

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 244 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mshana7724

more options

tell me how to get copy and paste back

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The copy & paste is no longer offered in the 3 bar drop down box. (why would they ever remove this???) I asked for help but I don't understand any part of the normal response. Can someone please explain to me A COMPUTER DUMMY how to copy and paste now on Firefox or should I just choose Chrome as my new browser that people tell me doesn't have a copy & paste problem. Thank you