Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My firefox crashed

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tak1351

more options

I uninstalled firefox....and now I would like to install from my back up from firefox......I cant remember my password....my email is tak135@excite.com to my firefox account can you help with this.....also all color is gone from top of page...it was bard blue

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hi tak1351,

You can recover your account and reset your password by visiting: https://accounts.firefox.com/reset_password

If you continue to have problems, please let me know.

Hữu ích?

more options

Hi,

You can reset your Firefox Account password by going to https://accounts.firefox.com/reset_password

Kind regards, Brian.

Hữu ích?

more options

Note that resetting the password for the Firefox Account will remove all data stored on the Sync server because this password is used to encrypt your data before it is uploaded to the Sync server and only this password can decrypt this data.

If you uninstalled Firefox, but didn't remove the profile folder and its files then your personal data should still be there and found by Firefox if you reinstall Firefox.

Location used for the main profile that keeps your personal data (Root Directory on about:profiles).


If you have submitted crash reports, please post the IDs of one or more recent crash reports that start with "bp-".

  • bp-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

You can find the report ID of recent crash reports on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page.

  • click the "All Crash Reports" button on this page to open the about:crashes page and see all crash reports.

Alternatively you can open about:crashes via the location/address bar.

See also:

Hữu ích?

more options

i want to recover my data from cloud......firefox has it some were i think

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.