Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bookmarks handling

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi pg_78

more options

Hello.

In the danish version of the 88 version of firefox for windows, I cannot sort my bookmarks. The handling is not an option. Will it become available or is there a way to fix it?

Thank you:-) Michael, Denmark

Giải pháp được chọn

michaelrefsing said

Hello again. The Ctrl+Shift+O did work whereas the there is no 'Manage bookmarks' option in the danish version. What I'm looking for is to have all my bookmarks sorted permanently by name. So when I look up in them, there is a system I can navigate. Regards Michael, DK

That's how I like my bookmarks too. I use the extension "Auto Sort Bookmarks" to keep them automatically sorted by name (though it does let you sort by various other criteria as well).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hello.

The Views menu in the Bookmarks Manager (Bookmarks > Show All Bookmarks) is for viewing the bookmarks in different sorting orders (hence the name Views) and doesn't sort bookmarks permanently.

To manage the bookmark 1. Click on the menu on the menu panel. Click Bookmarks and then click the Manage Bookmarks bar at the bottom or use shortcut Ctrl+Shift+O. 2. Right-click on the folder you want to sort, then select Sort By Name. The bookmarks in that folder will be sorted alphabetically.

You can refer to this forum https://support.mozilla.org/en-US/kb/sort-bookmarks-quickly-find-ones-you-want

Hữu ích?

more options

Hello again.

The Ctrl+Shift+O did work whereas the there is no 'Manage bookmarks' option in the danish version. What I'm looking for is to have all my bookmarks sorted permanently by name. So when I look up in them, there is a system I can navigate.

Regards Michael, DK

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

michaelrefsing said

Hello again. The Ctrl+Shift+O did work whereas the there is no 'Manage bookmarks' option in the danish version. What I'm looking for is to have all my bookmarks sorted permanently by name. So when I look up in them, there is a system I can navigate. Regards Michael, DK

That's how I like my bookmarks too. I use the extension "Auto Sort Bookmarks" to keep them automatically sorted by name (though it does let you sort by various other criteria as well).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.