Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Recent connections shows same incorrect location for my desktop and my mobile device

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I logged-in to firefox account and it showed my iMac and iPad logged-in the last few seconds/minutes to an incorrect location: Boardman OR. I am located in Ontario Canada. No. I was not using a VPN. Any ideas? Thanks

I logged-in to firefox account and it showed my iMac and iPad logged-in the last few seconds/minutes to an incorrect location: Boardman OR. I am located in Ontario Canada. No. I was not using a VPN. Any ideas? Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options