Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Will New Firefox Work with Widows Vista?

more options

Telling me, please, if New Firefox will work with Windows Vista!

Telling me, please, if New Firefox will work with Windows Vista!

Giải pháp được chọn

Sorry, the last version of Firefox that runs on Windows Visa is the extended support release of Firefox 52.

Firefox has ended support for Windows XP and Vista

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Sorry, the last version of Firefox that runs on Windows Visa is the extended support release of Firefox 52.

Firefox has ended support for Windows XP and Vista