Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Classic Theme

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi firefox.brian

more options

How do I go back to the previous theme of firefox? I don't like how it is now, because I was used to the old version. If anybody can help, that would be great!

How do I go back to the previous theme of firefox? I don't like how it is now, because I was used to the old version. If anybody can help, that would be great!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try the Photon Colors theme by Damagnat.