Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

About to know Mozilla Firefox 89 version page set up .

  • 9 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 71 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Md Farman Ali

more options

Dear. I want to know Mozilla Firefox 89 version page set up . please help me about this issue. Like attached file.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

In 89 it's under Print....

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (9)

more options

Giải pháp được chọn

In 89 it's under Print....

Hữu ích?

more options

Yes . I have need 89 version page setup option

Hữu ích?

more options

Hello, around Firefox 84, Preview, Page Setup, and Print were merged into a new print experience under the Print menu item. Can you check the right column of the Print overlay to see whether the settings you are looking for are shown there?

Hữu ích?

more options

Need also those attached page setup

Hữu ích?

more options

The new print experience includes all of those settings in your two screenshots EXCEPT changing the content of headers and footers.

Please see the solution in the following thread for two options for editing your headers and footers:

https://support.mozilla.org/questions/1326685

Hữu ích?

more options

Thanks dear

Hữu ích?

more options

how to stop mozila firefox auto update from about:config

Hữu ích?

more options

Md Farman Ali said

how to stop mozila firefox auto update from about:config

There is no setting for that in about:config. You can select whether to update automatically or be notified of updates on the Settings page (formerly called the Options or Preferences page). This is an old screenshot but it still looks roughly the same. The setting is saved in an external file, not in your currently active profile folder.

Hữu ích?

more options

Some time barcode will not print. Why occur this issue from mozila firefox

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.