Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

downloading

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

When I download a file it automatically wants to open in excel and is garbage. How do I fix this problem?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hmm, PDFs do not normally want to open in Excel. I'm not sure what is happening there. Could you double-check your PDF setting, that it points to opening in Firefox or a more logical PDF reader? This article has the steps:

View PDF files in Firefox or choose another viewer