Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 89.0 (64-bit) about:config missing app.update.enabled

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi u20210512

more options

Hello,

I noticed the config setting app.update.enabled is missing from Firefox 89.0 (64-bit)

Could I get some feedback?

Thank you

Hello, I noticed the config setting app.update.enabled is missing from Firefox 89.0 (64-bit) Could I get some feedback? Thank you
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

It was removed 27 versions ago.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

It was removed 27 versions ago.

more options