Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

strange b ehavior

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi BelFox

more options

After starting Firefox, using Task Manager, it looks like six copies are running! What is going on?

Giải pháp được chọn

Hi Glenn,

This is normal behavior, caused by Firefox being a multi-process application. Probably, there are 6 separate processes running. You shouldn't be worried about it, unless your computer starts acting strange.

See also https://support.mozilla.org/en-US/questions/1183486.

Read more about this at https://wiki.mozilla.org/Electrolysis/Firefox.

Kind regards, BelFox

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi Glenn,

This is normal behavior, caused by Firefox being a multi-process application. Probably, there are 6 separate processes running. You shouldn't be worried about it, unless your computer starts acting strange.

See also https://support.mozilla.org/en-US/questions/1183486.

Read more about this at https://wiki.mozilla.org/Electrolysis/Firefox.

Kind regards, BelFox

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.