Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tabs with no shadow

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Thomas

more options

I have just updated to Firefox 89 and really like the design, but there's no shadow on the active tab? On my work machine there is.

Is that a bug? I have tried to reset Firefox, but I can't get the shadow to show.

They are both locked in to the same account and have the same theme, extensions and settings.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi Thomas

Thank you for your feedback. Are you using the Light theme?

more options

Hey

Yes, I am. On both laptops.