Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

WidevineCdm plug-in crashed

  • 7 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 58 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi slo_bern

more options

WidevineCdm plug-in crashes everytime when I try to play disney plus or amazon prime. I fit the requirements via the disney plus site. Can anyone assist? I was streaming fine last week and now its not working.

Giải pháp được chọn

@ Seburo

Did you mention that this user is on Mac OS X 10.9 ?

As you can read in my above post, Mac OS X is no longer supported by Widevine CDM 4.10.2209.1 and I'm afraid that this is also the case for 32-bit Linux as I'm not seeing an update to this latest Widevine version.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

Hi

What is the version number if Firefox that you gave installed? If it is not the latest version, I recommend that you update your copy

Hữu ích?

more options

its version 78. up to date

Được chỉnh sửa bởi tim.mehesy vào

Hữu ích?

more options

Unfortunately, Widevine CDM 4.10.2209.1 no longer supports macOS 10.9 and 10.10 (minimum is 10.11). See:

Note: The current version of Google Widevine is no longer compatible with older macOS versions such as OS X 10.9 and 10.10. Only macOS versions 10.11 and above are supported.


You may have to disable GMP update to prevent re-installing Widevine CDM 4.10.2209.1 by setting the update pref to an empty string.

  • about:config => media.gmp-manager.url (leave empty)

Hữu ích?

more options

Hi

I have been speaking to our developers and if you update to 78.1 (ESR), you should find that this issue is resolved.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

@ Seburo

Did you mention that this user is on Mac OS X 10.9 ?

As you can read in my above post, Mac OS X is no longer supported by Widevine CDM 4.10.2209.1 and I'm afraid that this is also the case for 32-bit Linux as I'm not seeing an update to this latest Widevine version.

Hữu ích?

more options

thank you. appreciate your time.

Hữu ích?

more options

This is suddenly happening to me on Firefox 92.0 (64-bit) running on Windows 10 21H1. Worked on 9/12, failed consistently starting 9/13, (possibly coinciding with auto-update from FF 91.0.2 to FF 92.0). I'm using WidevineCDM version 4.10.2209.1 to watch Xfinity stream recordings. Have submitted 3 crash reports via FF.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.