Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Open PDF with Adobe acrobat Reset every time over and again.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Several times a week I have to adjust my preference settings. And this mainly concerns the setting download files. I prefer to use Acrobat reader to open PDF files. But I have to reset this several times a week. This is very annoying. Can you please do something about this.

Thanks in advance.

Several times a week I have to adjust my preference settings. And this mainly concerns the setting download files. I prefer to use Acrobat reader to open PDF files. But I have to reset this several times a week. This is very annoying. Can you please do something about this. Thanks in advance.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-fix-preferences-wont-save

Note: Some software, like Advanced SystemCare with Surfing Protection, can protect files in the Firefox profile folder against changes. If you have such software then check the settings or uninstall this software.


Macs: Make sure you install Firefox properly and that you do not run Firefox from within the DMG (Disk Images) file. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac