Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Playing video in Chordify app does not work allways, in Google Chrome there's no such problem

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Hello everybody,

I use the music program Chordify to practice harmonica songs. Great program, because you can make all kind of loops, change tempo etc. etc. And, almost every song that's on YT you can Chordify, meaning that the program gives you the guitar chords. It's good, it's great and very affordable.

But there's a problem when i'm using Firefox and go to Chordify. Some YT clips are not chordified, the program says the YT clip has been moved ore enabled to function with chordify. Then i go to Google chrome, start up Chordify from there and there's no such problem...

Can anyone give me advice how to solve this? My preferred browser is Firefox. Thanks a lot!

Matt

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.