On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox processes when browser closed

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi enzain

more options

Hello,

Anybody see something like this.

When i close firefox - i see many processes "firefox.exe" not closed.

And i can't understand why this happened.

When i have many running processes my firefox starting slow (can start 40-80 sec)

Anybody can tell me reason for this?

Hello, Anybody see something like this. When i close firefox - i see many processes "firefox.exe" not closed. And i can't understand why this happened. When i have many running processes my firefox starting slow (can start 40-80 sec) Anybody can tell me reason for this?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi enzain vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Nobody seen something lilke this?