Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Widevine CDM crashing notifiation HELP

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am joining the millions...WidevineCDM crashes on all my media streaming options (Netlfix, HBO, etc). I am EXTREMELY tech illiterate and the suggestions so far for this issue are way over my head. Does anyone have any basic solutions? Or a willingness to walk me through what to do step by step? Thanks

I am joining the millions...WidevineCDM crashes on all my media streaming options (Netlfix, HBO, etc). I am EXTREMELY tech illiterate and the suggestions so far for this issue are way over my head. Does anyone have any basic solutions? Or a willingness to walk me through what to do step by step? Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Unfortunately, Widevine CDM 4.10.2209.1 no longer supports macOS 10.9 and 10.10 (minimum is 10.11). See:

Note: The current version of Google Widevine is no longer compatible with older macOS versions such as OS X 10.9 and 10.10. Only macOS versions 10.11 and above are supported.