Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I clear all my bookmarks?????

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 41 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rebel6301

more options

I tried the archived one about the ctrl+shift+b and whatnot but it wasnt helpful?? help????????

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Let me understand. Do you want to delete all your bookmarks?

Type about:support<enter> in the address bar.

Under the page logo on the left side, you will see Application Basics. Under this find Profile Folder. To its right press the button Show Folder. This will open your file browser to the current Firefox profile. Now Close Firefox.

The places.sqlite file contains your History and Bookmarks. Delete this file. A new one will be created when you start the browser.

Hữu ích?

more options

You can open the Bookmarks Manager (Library) and type a common character like a colon (:) in the search bar. You can select all bookmarks via the right-click context menu and delete them. If that isn't working then there is a problem with places.sqlite If you delete places.sqlite then Firefox will rebuild the bookmarks automatically from a recent backup in the bookmarkbackups folder, so you will have to remove all those backups to prevent this if you would use this method.

Note that you may want to remove favicons.sqlite as well.

Hữu ích?

more options

FredMcD said

Let me understand. Do you want to delete all your bookmarks? Type about:support<enter> in the address bar. Under the page logo on the left side, you will see Application Basics. Under this find Profile Folder. To its right press the button Show Folder. This will open your file browser to the current Firefox profile. Now Close Firefox. The places.sqlite file contains your History and Bookmarks. Delete this file. A new one will be created when you start the browser.

what

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.