Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Secondary email must be different than your account email"

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 95 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi einarpall

more options

I am trying to update the primary email associated with my Firefox account. My primary email is listed as <primary@domain.name>, for example. My secondary email is not assigned. When I try to add <preferred.email@domain.name> to my secondary email, I get the message: "Secondary email must be different than your account email"

I do not see this "account email" listed anywhere. Where do I find it, and how can I change it?

Many thanks, bd89

I am trying to update the primary email associated with my Firefox account. My primary email is listed as <primary@domain.name>, for example. My secondary email is not assigned. When I try to add <preferred.email@domain.name> to my secondary email, I get the message: "Secondary email must be different than your account email" I do not see this "account email" listed anywhere. Where do I find it, and how can I change it? Many thanks, bd89

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I have the same problem except I have only registered one email? When I try to add another I get this: Secondary email must be different than your account email

Được chỉnh sửa bởi einarpall vào