Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Syncing browsers

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Syncing of browsers means losing your bookmarks on the second computer. All I wanted was to sync a password for access to a program.

Giải pháp được chọn

You lost your bookmarks? That's not good. You may need to restore one of the automatic backups. Check out the steps in the following article:

Restore bookmarks from backup or move them to another computer

You also can adjust the categories of data you Sync if you only care about logins. See:

How do I choose what information to sync on Firefox?

Can you get it set up the way you want?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You lost your bookmarks? That's not good. You may need to restore one of the automatic backups. Check out the steps in the following article:

Restore bookmarks from backup or move them to another computer

You also can adjust the categories of data you Sync if you only care about logins. See:

How do I choose what information to sync on Firefox?

Can you get it set up the way you want?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.