Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Still No Definitive Fix For Floating Videos

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

With all the releases of FF you would think there would be defense against floating videos. Try to research the topic on the Web and the answers are all over the map and nothing I have seen really works well. These are detaching/floating videos I refer to. Hint: the fix is NOT in about:config.

Probably the most annoying aspect of the Web -- not adequately addressed.

Failure of fiduciary duties...

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.