Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How i can block accidental openinig folder of bookmarks?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Sometimes i missclick at folder at bookmark panel instead only 1 bookmark. How i can prevent opening all bookmarks in folder. Just do nothing. Or at least get the warning - "You really want open 10 tabs" /

Giải pháp được chọn

You can make Firefox alert (warn) you if you open more than a specific amount of tabs like happens if you open a folder. You can modify this pref on the about:config page to set this maximum. I've set it to one (1).

  • browser.tabs.maxOpenBeforeWarn = 1

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

There are several ways to manage and access your bookmarks.

1) BookMarks Library, 2) BookMarks Toolbar and 3) Bookmarks side panel.

Further, you can move bookmarks around with the click and drag of the mouse. You can also choose to "right click" on a bookmark instead of the "left click"

And there is a way to open up an entire folder of bookmarks with a single click of the mouse, which seems to me is what you may be doing on your end.

In anycase, here is an article about BookMarks. Keep us apprised of your progress with resolving this issue.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/bookmarks-firefox

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You can make Firefox alert (warn) you if you open more than a specific amount of tabs like happens if you open a folder. You can modify this pref on the about:config page to set this maximum. I've set it to one (1).

  • browser.tabs.maxOpenBeforeWarn = 1

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.