Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't start firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mohamed Adnan

more options

Hello, starting firefox I am always getting: Firefox is already running , but is not responding. To use Firefox, you must ........ Clicking OK doesn't change anything and there is no other Firefox running. Even newly installing Firefox ora System reboot doesn't change anything.

What can be done?

Thanks in advance for helping, Alex

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Alex,

follow the steps in the below link https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-already-running-not-responding

glad to help.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.