Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to set Firefox as a default Browser

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I Jbbattery have followed one of your article that How to set Firefox as aa default browser, but when I restart my PC then my Windows set Internet Explorer Edge as a default browser ... Is it windows issue or should I have to do reinstall the Mozilla Firefox.

Được chỉnh sửa bởi Ayub Hashmi vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hey bro I think its your Windows Fault because I have followed the same rules and still Firefox is my default browser in my Gaming PC.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.