Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

streaming problems

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 60 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

hello.

I currently have a problem not being able to stream films on netflix, amazon prime, disney plus using firefox browser. This issue happened overnight. Depending on the site a certain error code message will pop up then the same yellow bar at the top says "the widevineCdm plugin has crashed..." i have reloaded the page, sent the report. uninstalled and installed firefox...but the issue continues. This happened roughtly 2 weeks ago and the problem hasnt resolved itself. Safari allows me to stream most sites barr disney plus. Can anyone help. I've tried many of the things google has suggested and it hasnt fixed the problem. I have tried chrome also, there seems to be the same issue. does anyone have suggestions

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Giải pháp được chọn

Unfortunately Widevine CDM 4.10.2209.1 no longer supports macOS 10.9 and 10.10 (minimum is 10.11).

Note: The current version of Google Widevine is no longer compatible with older macOS versions such as OS X 10.9 and 10.10. Only macOS versions 10.11 and above are supported.*/questions/1334863 WidevineCdm crashes on Firefox 78.10 (Mac OS)


Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Unfortunately Widevine CDM 4.10.2209.1 no longer supports macOS 10.9 and 10.10 (minimum is 10.11).

Note: The current version of Google Widevine is no longer compatible with older macOS versions such as OS X 10.9 and 10.10. Only macOS versions 10.11 and above are supported.*/questions/1334863 WidevineCdm crashes on Firefox 78.10 (Mac OS)


Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.