Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Addon `easy youtube video downloader express`

  • 4 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 80 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Hello!

I had`easy youtube video downloader express` installed, wich is an adviced addon in firefox addons! It worked great! But from one day to another it wasnt there anymore and I cannot install it again! What`s the problem? Maybe someone can help, please! Thx, greetz

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Giải pháp được chọn

Sorry, that's all I know.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

By saying it wasn`t there anymore I mean: It still was installed, but the Icon on the youtube page was gone!

Hữu ích?

more options

A review from a couple hours ago says:

Recently, YouTube made some programming changes which broke the add-on, resulting in the "Download" button not appearing. I've been in touch with the author who says that a fix has been created and is in the approval process. It should be available in the next update which should auto-install.

Ref. https://addons.mozilla.org/firefox/addon/easy-youtube-video-download/reviews/1704520/

Hữu ích?

more options

Thank you very much for the info! Any idea when this update might happen?

Được chỉnh sửa bởi schabrackentapir vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Sorry, that's all I know.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.