Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to use the hoxx vpn on my cellphone

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mick

more options

Hello

I paied for the the vpn hoxx and have been using it on my PC. But how can i use it on my cellphone, cos i can not find it in my cellphone App.

Thank you Colleen

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

I would advise you to contact Hoxx vpn support at https://hoxx.com/#

Hữu ích?

more options

I would recommend you to contact Hoxx vpn support for your issue

Hữu ích?

more options

so how do i contact Hoxx ? thanks

Hữu ích?

more options

you can go to the hoxx website and then add /support/ in the search bar. there will be instructions there on how to contact hoxx support

Được chỉnh sửa bởi Mick vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.