Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Downgrading to FF87 to get back "View Image" context menu

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi w7raed

more options

I undertand that FF has removed view image from the context menu with the 88 update.

i wish to downgrade my browser to FF87 to get the "view image" in the contect menu back.

Is there a way to downgrade from the browser? if not, is there a page with the old releases i can dawnload it from?

Giải pháp được chọn

Hi! While it is possible to downgrade, it is recommended to always use the latest version for security. However, the steps to downgrading can be found, here.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi! While it is possible to downgrade, it is recommended to always use the latest version for security. However, the steps to downgrading can be found, here.

Hữu ích?

more options

thank you for the help, i would rather deal with the security problems than the new update.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.