Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 88.0

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Why did firefox 88.0 remove "view page info" from right-click

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Sometimes the sub-systems, ie programming codes, are reorganized in order to be more effecient for the machine and not necessarily for the human.

Hữu ích?

more options

IF IT'S REORGANIZED, WHERE IN THE HELL DID YOU PUT "VIEW PAGE INFO:??

Hữu ích?

more options

please go to FF Help menu Tool option.

Hữu ích?

more options

Here are the current methods:

  • Ctrl + i (on Mac, Command + i)
  • click the lock icon in the address bar, click the > button, then click More Information
  • (menu bar) Tools > Page Info
    when the bar is hidden you can activate it temporarily by tapping the Alt or F10 key, or press Alt+T to open Tools

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.