Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox automatically connecting to multiple IP addresses. Is it a security issue?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

As soon as I start the Firefox Browser, it is connecting to multiple IP addresses. Any idea why it is doing so? Is there a way to stop it? Is it a privacy and security issue?

I have already changed most of the setting as mentioned in the following article: https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-stop-firefox-making-automatic-connections

Some of the IP connections have stopped after making those changes. But there are still few connections. They are: - 35.244.181.201 (This is Google LLC) - 13.227.142.108 (This is Amazon) - 117.18.237.29 (This appears to be Verizon Media) - 54.70.109.38 (This is Amazon) - 52.38.31.225 (This is Amazon)

It will be great if someone could shed some light on this issue. Thanks in advance.

Được chỉnh sửa bởi Firefox User vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Those could be caused by add-ons or search engines.