Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

crashingnreport f7702-1003

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

stop playing erorf7702-1003

stop playing erorf7702-1003

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Are you using Widevine 4.10.2209.1 (about:addons -> Plugins) ?

Widevine 4.10.2209.1 no long supports Mac OS X 10.9 (minimum is 10.11).