Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where is the screen shot option for Mozilla browser?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 184 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Where is the screen shot option for Mozilla browser? It used to be under the 3 dot menu in the address bar but now not able to find it. It was super useful. Please help me with the solution.

Thanks!

Where is the screen shot option for Mozilla browser? It used to be under the 3 dot menu in the address bar but now not able to find it. It was super useful. Please help me with the solution. Thanks!

Giải pháp được chọn

I'm not a fan of it, but it's in the right click menu. see screenshot

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

I'm not a fan of it, but it's in the right click menu. see screenshot

more options

Take a Screenshot has been moved out of the page actions container and has become a standalone toolbar button. You can drag this button in customize mode out of the the Customize palette to the toolbar or overflow area. You can also use the "Ctrl+Shift+S" keyboard shortcut (Windows/Linux) or right-click free space on a webpage.