Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Secure Connection Failure / Firefox Did Not Connect

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

When attempting to connect to a certain website, I received the following pop-up from Mozilla via this link:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/secure-connection-failed-firefox-did-not-connect?as=u&utm_source=inproduct

"Warning: Potential Security Risk Ahead Firefox detected a potential security threat and did not continue to www.orderonline.kimberlysfloral.com. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.

If I have a VPN installed and running on my PC at the time that I attempted this connection, then wouldn't you expect that I would receive such a warning? Please advise by replying to johnspitters@yahoo.com.

Thank you, JS

Giải pháp được chọn

I get this message,

Your connection is not secure

The owner of www.orderonline.kimberlysfloral.com has configured their website improperly. To protect your information from being stolen, Firefox has not connected to this website. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Note: Using this link works: kimberlysfloral.com

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I get this message,

Your connection is not secure

The owner of www.orderonline.kimberlysfloral.com has configured their website improperly. To protect your information from being stolen, Firefox has not connected to this website. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Note: Using this link works: kimberlysfloral.com

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.