Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Importing history from Avast browser

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Seburo

more options

Hi, Is there any way I can import History from Avast browser. I found the history file in App data.

Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

I am going to close this thread as it appears from this question (link below) it is resolved:

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1333988