Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 78.10.0 esr in RDP-session slow

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

Hello community!

I have installed Firefox 78.10.0 esr on a Windows Terminal-Server 2019 (1809) but the performance is extreme bad. Open maps.google.com let the browser freeze. I tried 32 and 64-bit Version, but does not matter, also deactivated hardware acceleration with no effect...

What can I do?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.