Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Best thing about Mozilla Firefox

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Naheed

more options

What is the best thing about Mozilla Firefox when compared with other browser?

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Great question. For me, I will say that the fact that Firefox allows users to modify the browser according to their own needs instead of providing all features in the standard distribution is pretty cool. I don’t know about other browsers

Hữu ích?

more options

Isn't it the amazing community? ;-)

Hữu ích?

more options

whats the best thing about Firefox?

its not Microsoft, of course !

Hữu ích?

more options

Mr. Trust_A said

Great question. For me, I will say that the fact that Firefox allows users to modify the browser according to their own needs instead of providing all features in the standard distribution is pretty cool. I don’t know about other browsers

Thank you for your response. Yes, you are right that the firefox browser allows its users to modify the browser according to their own needs. Let see what others contribute to this querry.

Hữu ích?

more options

jscher2000 said

Isn't it the amazing community? ;-)

Thanks for your response. Yes, no doubt the Firefox community is great but I am asking about the browser features.

Hữu ích?

more options

·´¯`·...¸>-)))º> ~dbben said

whats the best thing about Firefox? its not Microsoft, of course !

Thanks for your contribution. You are right., it's not Microsoft.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.