Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

In the action "screen shot" option which was available till now, stands removed. Kindly restore the option.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

In the action "screen shot" option which was available till now, stands removed. Kindly restore the option.

In the action "screen shot" option which was available till now, stands removed. Kindly restore the option.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

"Take Screenshot" has become a separate toolbar button and is no longer in the page actions container or its drop down menu. You can check the Customize palette and drag the Screenshot button on the toolbar.