Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

WideVine plugin crashing on Netflix

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi pauls.filter

more options

Today on my Netflix I received a "widevineCDM plugin has crashed" message. I went to the plugins and everything is updated even my FireFox. I have uninstalled and re-installed this app, but nothing has helped. Not sure what else to do. Any suggestions would be helpful. Thank you in advance.

Today on my Netflix I received a "widevineCDM plugin has crashed" message. I went to the plugins and everything is updated even my FireFox. I have uninstalled and re-installed this app, but nothing has helped. Not sure what else to do. Any suggestions would be helpful. Thank you in advance.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options