Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Clear Recent History" window doesn't close automatically

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi thomas.kelso

more options

Hello,

after an internet session I'm using the "Clear Recent History" (STRG+SHIFT+Delete) function. Sometimes this window doesn't close automatically, when I'm click the OK-Button.

Is this a BUG?

Best regards

Thomas

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

I have add a screen shot. You can see that the buttons are greyed out after the klick on OK.

Hữu ích?

more options

Hello,

can anyone please give me an email address from the support? This problem is very annoying.

Hữu ích?

more options

Other sites dealing with Firefox issues are mozillazine and reddit. I believe this is the only support facility offered by Mozilla. I never have that problem with the dialog you mention. Does it still happen if you start Firefox in "troubleshoot mode"? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode

Hữu ích?

more options

Are you possibly using Private Browsing mode ?

Make sure you do not run Firefox in permanent Private Browsing mode (Always use Private Browsing mode; Never Remember History).

  • Options/Preferences -> Privacy & Security
    Firefox will: "Use custom settings for history"
  • remove checkmark: [ ] "Always use Private Browsing mode"

Hữu ích?

more options

@TerryN21

I have test it just now. The same.

@cor-el

No, I use the normal version. This problem is not every time, but very often. I use "Clear Recent History" very often.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.