Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

CPU usage 100%

more options

Respected Teams,

"My Name is Olansi" Whenever I opened just 5 or new tab in Mozilla Firefox, then My PC starting stuck issue, However MY PC has 16 GB DDR4 RAM, 120 SSD, Core i9-7th Gen,

further in CORE i7-7th Gen Laptop, we faced no issue at all if I opened more the 10 Tabs at a time, No Fans speed increase no stuck or hang issue, why this is happening only with My desktop PC?

Thanks in Advanced! **Bigger**

Được chỉnh sửa bởi Azeem Pakistani GERM vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Azeem,

Open the Task Manager and monitor the Ram Memory being used by Firefox as you revisit the problematic websites.

Then tell us how much is being used by FF.

Incidentally how much Page File is bieng allocated by your Windows?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.